loading

Modlitwa wiernych – Wielki Piątek

1. ZA KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY
Módlmy się, najmilsi, za święty Kościół Boży,
niech nasz Bóg i Pan obdarzy go pokojem
i jednością i strzeże go na całej ziemi, a nam
pozwoli wieść życie ciche i spokojne na chwałę
Boga Ojca wszechmogącego.
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w Chrystusie
objawiłeś swoją chwałę wszystkim
narodom, strzeż dzieła Twego miłosierdzia,
* aby Twój Kościół, rozszerzony na cały
świat, trwał z niewzruszoną wiarą w wyznawaniu
Twojego imienia. Przez Chrystusa,
Pana naszego.

W. Amen.
2. ZA PAPIEŻA
Módlmy się za naszego papieża Franciszka,
niech nasz Bóg i Pan, który go wybrał do wykonywania
władzy biskupiej, zachowa go w zdrowiu
i bezpieczeństwie dla swojego Kościoła
świętego, aby rządził świętym ludem Bożym.
Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja
mądrość wszystkim kieruje, wejrzyj łaskawie
na nasze prośby i w swojej dobroci racz
zachować wybranego dla nas papieża, * aby
lud chrześcijański, który od Ciebie otrzymuje
przewodników, pod zwierzchnictwem
najwyższego pasterza wzrastał w zasługach
swej wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.
3. ZA WSZYSTKIE STANY KOŚCIOŁA
Módlmy się za naszego biskupa [N.], za wszystkich
biskupów, kapłanów, diakonów, za
wszystkich, którzy służą Kościołowi i za cały
lud wierny.
Wszechmogący, wieczny Boże, Twój
Duch uświęca całą społeczność Kościoła
i nią rządzi, wysłuchaj nasze pokorne
prośby za wszystkie stany Kościoła, * aby
dzięki Twojej łasce wszyscy wiernie Tobie
służyli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.
4. ZA KATECHUMENÓW
Módlmy się za katechumenów, niech nasz
Bóg i Pan otworzy wnętrza ich serc i bramy
swojego miłosierdzia, aby otrzymawszy w kąpieli
odrodzenia odpuszczenie wszystkich
grzechów, złączyli się z nami w Chrystusie
Jezusie, Panu naszym.
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nieustannie
ubogacasz swój Kościół nowym
potomstwem; pomnóż wiarę i zrozumienie
u katechumenów, * aby odrodzeni w wodzie
chrztu świętego zostali zaliczeni do grona
Twoich przybranych dzieci. Przez Chrystusa,
Pana naszego.

W. Amen.
5. O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
Módlmy się za wszystkich braci wierzących
w Chrystusa: niech nasz Bóg i Pan sprawi,
aby dążyli do prawdy, niech ich zgromadzi
i zachowa w swoim jednym Kościele.
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty gromadzisz
rozproszonych, a zgromadzonych zachowujesz
w jedności, wejrzyj łaskawie na
wyznawców Twojego Syna, * i spraw, niech
wszyscy, których uświęcił jeden chrzest,
złączą się w prawdziwej wierze i bratniej
miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.
6. ZA ŻYDÓW
Módlmy się za Żydów, do których najpierw
Pan Bóg nasz przemówił, aby pomógł im
wzrastać w miłości Jego Imienia i w wierności
Jego przymierzu.
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś
swoje obietnice Abrahamowi i jego potomstwu;
wysłuchaj łaskawie prośb Twego
Kościoła, * aby lud, który jako pierwszy nabyłeś na własność, mógł osiągnąć pełnię
odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.
7. ZA NIEWIERZĄCYCH W CHRYSTUSA
Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa,
aby i oni napełnieni światłem Ducha
Świętego mogli wkroczyć na drogę zbawienia.
Wszechmogący, wieczny Boże, spraw,
aby niewierzący w Chrystusa, postępując
zgodnie z sumieniem, znaleźli prawdę;
i abyśmy przez wzrost we wzajemnej miłości
oraz pełniejszy udział w tajemnicy Twego
życia, * stali się w świecie doskonalszymi
świadkami Twojej miłości. Przez Chrystusa,
Pana naszego.

W. Amen.
8. ZA NIEWIERZĄCYCH W BOGA
Módlmy się za wszystkich, którzy nie uznają
Boga, aby w szczerości serca postępowali za
tym, co słuszne, i tak mogli odnaleźć samego
Boga.
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty stworzyłeś
wszystkich ludzi, aby zawsze Ciebie
szukali, a znajdując Cię, doznali pokoju;
spraw łaskawie, aby wszyscy, mimo przeszkód
i niebezpieczeństw, dostrzegali znaki
Twojej dobroci oraz świadectwo dobrych
czynów tych ludzi, którzy w Ciebie wierzą *
i z radością wyznali wiarę w Ciebie, jedynego
prawdziwego Boga i Ojca wszystkich
ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.
9. ZA RZĄDZĄCYCH PAŃSTWAMI
Módlmy się za wszystkich rządzących państwami:
niech nasz Bóg i Pan kieruje ich umysłami
i sercami według swojej woli, abyśmy wszyscy
żyli w prawdziwej wolności i pokoju.
Wszechmogący, wieczny Boże, w Twoim
ręku są ludzkie serca i od Ciebie pochodzą
prawa wszystkich ludów; wejrzyj łaskawie
na tych, którzy nami rządzą, * aby na całym
świecie panował trwały pokój i pomyślność
narodów, a religia cieszyła się wolnością.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.
10. ZA STRAPIONYCH I CIERPIĄCYCH
Módlmy się, najmilsi, do Boga Ojca wszechmogącego,
aby oczyścił świat z wszelkich błędów,
odwrócił od nas choroby, głód oddalił,
otworzył więzienia, rozerwał kajdany, raczył
dać bezpieczeństwo i szczęśliwy powrót podróżującym,
zdrowie chorym, a umierających
obdarzył zbawieniem.
Wszechmogący, wieczny Boże, pociecho
strapionych i mocy cierpiących, usłysz
prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu
wołają do Ciebie, * aby wszyscy mogli
się radować, że doznali w swoich potrzebach
Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa,
Pana naszego.

W. Amen.