loading

Wielki Tydzień

Wdzięczni za dzieło zbawienia przedstawmy nasze prośby Jezusowi Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka:

     Jezu, Boży Baranku, wysłuchaj nas.

1. Prosimy Cię, Panie, za dzieci Kościoła, aby rozważając tajemnice Męki, Śmierci i Zmartwychwstania, stawały się czytelnym znakiem Bożej obecności we współczesnym świecie.

     Jezu, Boży Baranku, wysłuchaj nas.

2. Prosimy Cię, Panie, za rządzących i instytucje państwowe mające wpływ na wychowanie młodego pokolenia, aby uwzględniały potrzeby życia według wartości ewangelicznych.

     Jezu, Boży Baranku, wysłuchaj nas.

3. Prosimy Cię, Panie, za młodych chrześcijan, aby rozpaleni ogniem miłości z radością i entuzjazmem nieśli wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym.

     Jezu, Boży Baranku, wysłuchaj nas.

4. Prosimy Cię, Panie, za ludzi odrzuconych i niezaradnych życiowo, aby przeżywając tajemnice paschalne, doświadczyli wyzwalającej łaski zmartwychwstania.

     Jezu, Boży Baranku, wysłuchaj nas.

5. Prosimy Cię, Panie, za konających, aby w ostatnich chwilach swojego życia z ufnością otworzyli się na łaskę miłosierdzia i zwrócili swoje serca ku Tobie, Bogu żywemu.

     Jezu, Boży Baranku, wysłuchaj nas.

6. Prosimy Cię, Panie, za nami, przychodzącymi dziś z zielonymi gałązkami, abyśmy potrafili poddać pod Twoje stopy wszystko – kim jesteśmy, co posiadamy i czym żyjemy.

     Jezu, Boży Baranku, wysłuchaj nas.

Uwielbiamy Cię, Jezu Chryste, nasz Panie i Zbawicielu. Ufamy, że nas wysłuchasz i pomożesz nam owocnie przeżyć misteria Wielkiego Tygodnia. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.