loading

W pokorze serca zanieśmy do naszego Pana ufne modlitwy:

1. Za wszystkie dzieci Kościoła, aby rozważając tajemnice Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, stawały się wiarygodnymi świadkami Boga wobec wszystkich wśród których żyją.

2. Za spowiedników i rekolekcjonistów, aby czerpiąc ze zdrojów miłosierdzia, ukazywali w swojej posłudze miłość Boga do człowieka.

3. Za ludzi, których serca pozostają zamknięte na na Bożą łaskę, aby doświadczyli przemiany i podjęli trud nawrócenia.

4. Za przeżywających duchowe kryzysy, aby szukali ich rozwiązania w modlitwie i w głębokim zawierzeniu Bogu.

5. Za konających, aby w ostatnich chwilach ziemskiego życia wytrwali w wierze i otrzymali dar zbawienia wiecznego.

6. Za nas samych, abyśmy przygotowując się do świąt wielkanocnych, nie zatrzymywali się tylko na tym, co zewnętrzne, ale znaleźli czas na rozważanie Męki Pańskiej i pozwolili, by Chrystus wprowadził nas w swe święte tajemnice.

Boże, Ty zechciałeś, aby Twój Syn, Jezus Chrystus, podjął Mękę i Śmierć, aby zwyciężyć zło i dać nam nowe życie. Wierzymy Twojej dobroci i prosimy, abyś wysłuchał naszego wołania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.