loading

Przychodząc do Chrystusa, który przed swoją męczeńską śmiercią pragnie się z nami spotkać, przedstawmy Mu nasze prośby:

     Chryste, nasz Królu, wysłuchaj nas.

1. Prosimy za wszystkich chrześcijan, aby dostrzegali w swojej codzienności obecność Chrystusa i żyli Jego słowem.

     Chryste, nasz Królu, wysłuchaj nas.

2. Prosimy za wszystkich ludzi, aby oddawali chwałę jedynemu Królowi jako wspólnota dzieci Bożych.

     Chryste, nasz Królu, wysłuchaj nas.

3. Prosimy za wszystkich, którzy świadomie odrzucili prawdę głoszoną przez Jezusa, aby Jego potężna miłość wyprowadziła ich z zaślepienia.

     Chryste, nasz Królu, wysłuchaj nas.

4. Prosimy za wszystkich wątpiących, aby spotkanie z żywym Chrystusem na nowo rozpaliło ich serca.

     Chryste, nasz Królu, wysłuchaj nas.

5. Prosimy za wszystkich zmarłych, aby dzięki śmierci krzyżowej i zmartwychwstaniu Jezusa mogli przebywać z Nim w królestwie niebieskim.

     Chryste, nasz Królu, wysłuchaj nas.

6. Prosimy za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy odważnie wielbili Pana w naszych domach, szkołach i miejscach pracy.

     Chryste, nasz Królu, wysłuchaj nas.

Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie pełni ufności i pragniemy oddawać Ci chwałę. Wysłuchaj naszych modlitw, które dzisiaj do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.