loading

Wielki Tydzień DP

Wspominając wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy, gdzie miał umrzeć i zmartwychwstać, prośmy miłosiernego Boga.

     Przez mękę Twoją, wysłuchaj nas Panie.

1. Niech chrześcijanie prześladowani za wiarę otrzymują duchowe, moralne i materialne wsparcie wszystkich wierzących.

     Przez mękę Twoją, wysłuchaj nas Panie.

2. Niech Bóg umacnia swoją łaską sprawujących władzę, aby podejmowane przez nich działania miały na celu budowanie świata pełnego pokoju, sprawiedliwości i solidarności społecznej.

     Przez mękę Twoją, wysłuchaj nas Panie.

3. Niech ludzie młodzi, którzy odkrywają swoje życiowe drogi postawią w centrum swojego życia Jezusa Mistrza – drogę, prawdę i życie.

     Przez mękę Twoją, wysłuchaj nas Panie.

4. Niech ludzie zrozpaczeni i pogrążeni w żalu i smutku, w męce Chrystusa odnajdują światło i siłę do dalszego życia w świetle Bożej prawdy i miłości.

     Przez mękę Twoją, wysłuchaj nas Panie.

5. Niech rozpoczynający się czas Wielkiego Tygodnia prowadzi nas do coraz głębszego przeżywania tajemnic życia Chrystusa, dając nam siłę do pojednania z Bogiem i bliźnimi.

     Przez mękę Twoją, wysłuchaj nas Panie.

Boże, nasz Ojcze, w męce i śmierci Twojego Syna dałeś nam przykład ofiarnej miłości. Wysłuchaj naszych modlitw, abyśmy z Chrystusem umęczonym i zmartwychwstałym mogli Cię wielbić na wieki.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.