loading

Wielki tydzień DP

Wpatrując się w krzyż Chrystusa, który jest dowodem Jego wielkiej miłości do każdego człowieka, skierujmy do Niego prośby w intencjach Kościoła i świata.

     Przez Twój Krzyż nas odkupiłeś!

1. Daj, Chryste, chrześcijanom odwagę do przyznawania się do Ciebie wobec innych ludzi, aby bez lęku głosili Twoje zbawienie.

     Przez Twój Krzyż nas odkupiłeś!

2. Umocnij, Chryste, prześladowanych dla Twojego imienia, aby wytrwali w wierze, a dla prześladowców stali się znakiem, że są wartości większe niż życie.

     Przez Twój Krzyż nas odkupiłeś!

3. Oświeć, Chryste, rządzących, aby posiadaną władzę wykorzystywali dla dobra całej wspólnoty ludzkiej.

     Przez Twój Krzyż nas odkupiłeś!

4. Obdarz, Chryste, siłą więźniów politycznych, aby swoją niezłomną postawą przyczyniali się do przemiany sytuacji swoich rodaków.

     Przez Twój Krzyż nas odkupiłeś!

5. Napełnij, Chryste, swoim Duchem katechumenów, którzy w najbliższych dniach zostaną włączeni do wspólnoty Twojego Kościoła, aby z mocą ukazywali, że tylko w Tobie jest pełnia życia.

     Przez Twój Krzyż nas odkupiłeś!

6. Spraw, Chryste, aby Wielki Tydzień był dla nas czasem przemiany i ponownego głębokiego przeżycia najważniejszych tajemnic naszej wiary.

     Przez Twój Krzyż nas odkupiłeś!

Panie Jezu Chryste, który przez swój Krzyż odbudowałeś zniszczoną przez nas relację z Ojcem, wysłuchaj naszego wołania i prowadź nas Twoją drogą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.