loading

Wielki Tydzień – pierwsze dni

W tygodniu, w ktorym w sposób szczególny wspominamy wydarzenia, które przyczyniły si do naszego zbawienia wołajmy wspólnie:

Chryste, nasz Królu, wysłuchaj nas.

1. Prosimy za Kościół, aby jego pasterze i wszyscy wierni z wiarą i odwagą głosili Boże Królestwo.

Chryste, nasz Królu, wysłuchaj nas.

2. Prosimy za niewierzących, aby poruszeni łaską i świadectwem chrześcijan odnaleźli pokój serca na drodze wiary.

Chryste, nasz Królu, wysłuchaj nas.

3. Prosimy za ludzi młodych, aby nie lękali się świadczyć o swojej przynależności do Chrystusa i Kościoła.

Chryste, nasz Królu, wysłuchaj nas.

4. Prosimy za Polaków przebywających z dala od domu i Ojczyzny, aby troszcząc się o dobra materialne, nie zaniedbywali praktyk religijnych i relacji z najbliższymi.

Chryste, nasz Królu, wysłuchaj nas.

5. Prosimy za cierpiących w czyśćcu i naszych bliskich zmarłych, aby mogli cieszyć się chwałą zbawionych w niebie.

Chryste, nasz Królu, wysłuchaj nas.

6. Prosimy za nas tu zgromadzonych, byśmy wśród różnorakich doświadczeń życiowych potrafili wytrwać w zjednoczeniu z Bogiem.

Chryste, nasz Królu, wysłuchaj nas.

Panie Jezu Chryste, głosimy Twoją chwałę i każdego dnia sławimy Twoje Imię. Wysłuchaj naszych pokornych modlitw, które zanosimy do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.