loading

Przez Jezusa Chrystusa, który z miłości i posłuszeństwa Ojcu podjął za nas Mękę i tak wszedł do Jego chwały, zanośmy prośby za całą ludzkość odkupioną na Krzyżu:

1. Módlmy się za kapłanów, katechetów i animatorów wspólnot chrześcijańskich, aby byli gorliwymi siewcami Bożego słowa.

2. Módlmy się za organizacje międzynarodowe, aby dążyły do trwałego pokoju i sprawiedliwości.

3. Módlmy się za zatwardziałych grzeszników i zwlekających z przystąpieniem do sakramentu pojednania, aby Bóg skruszył ich serca i obdarzył łaską nawrócenia.

4. Módlmy się za zmarłych, zwłaszcza poległych i represjonowanych, aby ich cierpienie zostało nagrodzone uczestnictwem w chwale Wiecznego Królestwa.

5. Módlmy się za nas samych, aby rozważanie męki Chrystusa przemieniało nasze serca i codzienne życiowe postawy.

Boże, który tak umiłowałeś świat, że dałeś swojego Syna, aby nas zbawił, wysłuchaj pokornych modlitw Twojego Kościoła i spraw, aby całe stworzenie mogło się cieszyć ostatecznym zwycięstwem nad złem i śmiercią. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.