loading

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Ten, kto pokłada nadzieję w Bogu, uświęca się. Z ufnością więc zanośmy nasze modlitwy:

     Przez przyczynę świętych wysłuchaj nas, Panie.

1. Prosimy, niech Kościół Boży żyjący wzorem ośmiu błogosławieństw promieniuje w świecie przykładem świętości swoich wyznawców, aby wszyscy doszli do poznania prawdy objawionej.

     Przez przyczynę świętych wysłuchaj nas, Panie.

2. Prosimy, niech rządzący państwami kierują się zasadą sprawiedliwości, szanując ubogich i zepchniętych na margines społeczny.

     Przez przyczynę świętych wysłuchaj nas, Panie.

3. Prosimy, niech pełniący dzieła miłosierdzia doświadczają wparcia w podejmowanych działaniach na rzecz osób pogardzanych i nic nieznaczących w oczach świata.

     Przez przyczynę świętych wysłuchaj nas, Panie.

4. Prosimy, niech wszyscy cierpiący z powodu wyznawanej wiary doznają duchowego umocnienia i staną się światłem w mrokach niewiary dzisiejszego świata.

     Przez przyczynę świętych wysłuchaj nas, Panie.

5. Prosimy, niech zmarli, którzy na ziemi wypełniali swoim życiem wezwania z góry błogosławieństw dostąpią oglądania Bożego oblicza w wieczności.

     Przez przyczynę świętych wysłuchaj nas, Panie.

6. Prosimy, niech wszyscy uczestniczący i przyjmujący zadatek świętości w tej Eucharystii otrzymają błogosławieństwo i zapłatę tu na ziemi i w wieczności.

     Przez przyczynę świętych wysłuchaj nas, Panie.

Wszechmogący Boże, Tobie chwała, mądrość i dziękczynienie, cześć i moc. Błagamy, wysłuchaj pokornych modlitw Twoich dzieci. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.