loading

19 tydzień w ciągu roku

Módlmy się do naszego Pana Jezusa Chrystusa, który zawsze jest przy nas, mimo naszego zwątpienia:

1. Módlmy się za Kościół, aby nie ustawał w głoszeniu światu orędzia miłości i miłosierdzia.

2. Módlmy się za niewierzących, aby umieli dostrzec w swoim życiu działanie Bożej Opatrzności i przez to dostąpili łaski wiary.

3. Módlmy się za rekolekcjonistów i osoby głoszące Ewangelię, aby potrafili pobudzać umysły do rozważania prawd wiary.

4. Módlmy się za osoby chore na depresję, pogrążone w smutku i rozpaczy, aby dzięki Bożej pomocy odnaleźli pokój serca.

5. Módlmy się za zmarłych, aby ich ziemska wiara doprowadziła ich do spotkania z Bogiem twarzą w twarz.

6. Módlmy się za nas, zgromadzonych na tej świętej liturgii, abyśmy z wiarą potrafili przyjmować obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Panie Jezu, zostaliśmy złączeni z Tobą przez chrzest, wejrzyj na prośby, które do Ciebie zanosimy, i racz je spełnić według Twojej woli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

jest