loading

20 tydzień w ciągu roku

Z wiarą, że jesteśmy cenni w oczach Boga, skierujmy do Niego nasze ufne prośby:

1. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby mieli odwagę napominać błądzących.

2. Módlmy się za tych, którzy poszukują miłości w swoim życiu, aby doświadczyli, że tylko Bóg jest miłością.

3. Módlmy się za ofiary przemocy, aby doświadczyli wolności od nienawiści i uzdrowienia wewnętrznego.

4. Módlmy się za pracujących na roli, aby Pan udzielił im błogosławieństwa obfitych plonów.

5. Módlmy się za zmarłych, aby cieszyli się życiem w Królestwie niebieskim.

6. Módlmy się za naszą wspólnotę, abyśmy nie ustawali w głoszeniu Ewangelii o miłości Boga do każdego człowieka.

Boże, Stwórco wszystkiego, co żyje, daj nam odwagę bycia świadkami Ewangelii w naszych środowiskach i nie pozwól odłączyć się od Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest