loading

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Wierzymy, że Duch Święty jest posłany także do nas, wdzięczni za dary, których nam udziela, wołajmy do naszego Boga:

     Ześlij nam Panie, Twojego Ducha.

1. Za Kościół święty, aby dzień Pięćdziesiątnicy odnowił i pomnożył charyzmaty złożone w Kościele i każdym ochrzczonym człowieku.

     Ześlij nam Panie, Twojego Ducha.

1. Za wspólnoty charyzmatyczne, aby łaska Boża im zawsze towarzyszyła i by były otwarte na działanie Ducha Świętego w nich i przez nich.

     Ześlij nam Panie, Twojego Ducha.

2. Za powołanych do służby w Kościele, aby Duch Święty dodawał im odwagi, mądrości i pomagał podejmować dobre decyzje.

     Ześlij nam Panie, Twojego Ducha.

3. Za strapionych, samotnych, załamanych, chorych, aby Duch Święty dotykał ich serc swoją uzdrawiającą mocą.

     Ześlij nam Panie, Twojego Ducha.

5. Za naszą wspólnotę (parafialną), aby wszyscy mogli doświadczyć obecności Ducha Świętego i cieszyć się Jego działaniem.

     Ześlij nam Panie, Twojego Ducha.

6. Za nasze zgromadzenie eucharystyczne, abyśmy wsłuchani w natchnienia Ducha Świętego nigdy nie marnowali okazji do czynienia dobra.

     Ześlij nam Panie, Twojego Ducha.

Boże, dziękujemy za Twojego Ducha, którego do nas posyłasz, i wierzymy, że wysłuchasz naszych próśb, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.