loading

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

W tę pełną radości uroczystość Pięćdziesiątnicy wznieśmy nasze umysły i serca ku Jezusowi, który posyła nam swojego Ducha Świętego.

     Niech Twój Duch odnawia oblicze ziemi.

1. Jezu, który posyłasz Ducha Stworzyciela, spraw, aby ludzie na wszystkich kontynentach dbali o środowisko naturalne i mądrze gospodarowali zasobami ziemi.

     Niech Twój Duch odnawia oblicze ziemi.

2. Jezu, który udzielasz nam swojego Ducha, oświecaj naszego umiłowanego papieża Franciszka, aby podejmowane przez niego decyzje przyczyniały się do rozkwitu wiary i umocnienia jedności Kościoła.

     Niech Twój Duch odnawia oblicze ziemi.

3. Jezu, który oświecasz nas Duchem Prawdy, doprowadź do pełnego nawrócenia wszystkich wątpiących i poszukujących.

     Niech Twój Duch odnawia oblicze ziemi.

4. Jezu, który pragniesz, abyśmy poddawali się działaniu Ducha Uświęciciela, dopomóż polskiej młodzieży kształtować swe życie według ewangelicznej hierarchii wartości.

     Niech Twój Duch odnawia oblicze ziemi.

5. Jezu, który wprowadzasz nas w działanie Ducha Ożywiciela, spraw, aby ludzie nauki, kultury i sztuki dobrze wykorzystywali swe uzdolnienia i przyczyniali się do budowy cywilizacji miłości.

     Niech Twój Duch odnawia oblicze ziemi.

6. Jezu, który napełniasz nas mocą Twego Ducha, oczyszczaj nasze serca i rozpal je ogniem prawdziwej miłości.

     Niech Twój Duch odnawia oblicze ziemi.

Jezu zjednoczony z Bogiem Ojcem w Duchu Świętym, który oświecasz nasze serca światłem wiary, usłysz nasze wołanie i udzielaj nam łaski nieustannego otwierania się na działanie Twego Ducha. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.