loading

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Boga, który posyła swojego Ducha do naszych serc i pozwala nazywać siebie naszym Ojcem, zanośmy ufne błagania.
Wysłuchaj nas, Panie.
1. Módlmy się za Kościół święty, aby ubogacony darami Ducha Świętego głosił Dobrą Nowinę wszystkim narodom.
Wysłuchaj nas, Panie.
2. Módlmy się za rządzących naszą Ojczyzną, aby Duch Święty obdarzał ich darem mądrości i umiejętnością tworzenia sprawiedliwego prawa.
Wysłuchaj nas, Panie.
3. Módlmy się za należących do ruchów charyzmatycznych w Kościele, aby otwierali się na działanie Ducha Świętego w przeżywaniu swojej codzienności.
Wysłuchaj nas, Panie.
4. Módlmy się za ludzi, którzy odeszli od Kościoła, aby Duch Święty uzdolnił ich do otwarcia się na prawdę, która jest w Jezusie Chrystusie.
Wysłuchaj nas, Panie.
5. Módlmy się za bierzmowanych, aby umocnieni darami Ducha Świętego w życiu codziennym dawali świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa.
Wysłuchaj nas, Panie.
6. Módlmy się za nas samych, aby nasze serca były otwarte na przyjęcie darów, z którymi przychodzi do nas Duch Święty.
Wysłuchaj nas, Panie.
Wysłuchaj, Boże, naszych modlitw i spraw, abyśmy ubogaceni darami łaski trwali zawsze w zjednoczeniu z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.