loading

Papież Franciszek ogłosił październik 2019 r. Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, „aby bardziej rozbudzić świadomość missio ad gentes i podjąć z nową energią przemianę misyjną życia i duszpasterstwa”. Chce w ten sposób podkreślić znaczenie Listu Apostolskiego Maximum illud, który sto lat temu papież Benedykt XV poświęcił misjom katolickim w świecie. Zachęta skierowana wtedy do Kościoła zaowocowała pogłębieniem świadomości powołania misyjnego, przyczyniła się do nowego spojrzenia na misyjne dzieło Kościoła oraz ożywiła zapał misyjny w diecezjach, zgromadzeniach zakonnych oraz bractwach i ruchach kościelnych.
     Ogłaszając Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, papież Franciszek wyraził pragnienie, by chrześcijanie odkryli na nowo i podjęli mandat misyjny, jaki Kościołowi powierzył Chrystus. We współczesnym świecie ponad pięć miliardów ludzi nie poznało Ewangelii i nie doświadczyło radości i nadziei, jaką daje wiara. To czyni nadal aktualnym wezwanie: „Idźcie i głoście”, podejmowane przez misjonarki i misjonarzy. Ale nie tylko dane statystyczne mówią o konieczności podjęcia misyjnych trudów. U podstaw zaangażowania w głoszenie Ewangelii ludziom, którzy jeszcze jej nie poznali, znajduje się powołanie chrzcielne do bycia uczniem misjonarzem. Każdy ochrzczony jest wezwany do tego, by dzielił się swoją wiarą i dawał jej świadectwo wobec wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy nie znają Chrystusa.
     Jak możemy przeżyć Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny? Papież Franciszek w liście do kard. Fernando Filoniego, prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów napisał: „Niech Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie intensywnym i owocnym wydarzeniem łaski, aby promować inicjatywy oraz nasilić w szczególności modlitwę – duszę wszelkiej misji – głoszenie Ewangelii, rozważania biblijne i teologiczne na temat misji, dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego i konkretne działania współpracy i solidarności między Kościołami, aby rozbudził się entuzjazm misyjny i aby nigdy nas z niego nie okradziono”.
     Zadanie, powierzone przez Ojca Świętego diecezjom, parafiom i innym wspólnotom kościelnym, to: modlitwa różańcowa o powołania misyjne oraz za tych, którzy już posługują na misjach; ofiarowanie postów, cierpień i umartwień w intencji misji; ożywienie zainteresowania pracą misjonarek i misjonarzy przez wystawy, spotkania, prelekcje; podjęcie współpracy z misjonarzami i organizacjami, które ich wspierają duchowo i materialnie, by pogłębić świadomość odpowiedzialności za misje; hojność na rzecz Kościołów misyjnych, dzięki której misjonarze realizują dzieła ewangelizacyjne, medyczne, edukacyjne i charytatywne.
     Ufamy, że będzie to czas ożywienia zaangażowania misyjnego, także w Kościele w Polsce.

ks. Zbigniew Sobolewski
dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes”

Katecheza liturgiczna

Comments are disabled.

jest