loading

Październikowy numer miesięcznika liturgicznego „Od Słowa do Życia” zawiera pełne teksty liturgiczne na czas od soboty 26 tygodnia w ciągu roku do poniedziałku 31 tygodnia w ciągu roku. Zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie czytana jest Ewangelia według św. Łukasza. Natomiast pierwsze czytania w dni powszednie pochodzą przede wszystkim z listów św. Pawła Apostoła – do Galatów, Efezjan, Filipian. Warto się w nie zagłębić i pomedytować nad nimi, korzystając z objaśniających je komentarzy. Kolejną pomocą w przeżywaniu tego miesiąca mogą być zamieszczone w Dodatku rozważania różańcowe, które pochodzą z przygotowywanej do druku większej pozycji opracowanej na podstawie wszystkich listów św. Pawła

Komentarze: s. Monika Juszka RMI misjonarka klaretynka
Modlitwa wiernych: Redakcja, Elżbieta Polkowska
Wprowadzenia do liturgii słowa na niedziele: o. Marek Cul OP, ks. Adam Dynak


 
 
 
 
 
 
 

Numery archiwalne

Miesięcznik

Comments are disabled.