loading

02 :: Akt pokuty

FORMA DRUGA

 

Kapłan wzywa wiernych do pokuty:

Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie przyjąć słowo Boże i złożyć Najświętszą Ofiarę.

Kapłan może się posłużyć innymi słowami.
Następuje krótkie milczenie. Potem kapłan mówi:

Zmiłuj się nad nami, Panie.

Lud odpowiada:

Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.

Kapłan:

Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.

Lud:

I daj nam swoje zbawienie.

Kapłan prosi o odpuszczenie grzechów:

Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy * doprowadzi nas do życia wiecznego.

Lud odpowiada:

Amen.

WEZWANIA DO CHRYSTUSA PANA

 

Następują wezwania do Chrystusa, jeśli nie użyto trzeciej lub czwartej formy aktu pokuty:

K. Panie, zmiłuj się nad nami.
W. Panie, zmiłuj się nad nami.
K. Chryste, zmiłuj się nad nami.
W. Chryste, zmiłuj się nad nami.
K. Panie, zmiłuj się nad nami.
W. Panie, zmiłuj się nad nami.

Albo:

K. Kyrie, eleison.
W. Kyrie, eleison.
K. Christe, eleison.
W. Christe, eleison.
K. Kyrie, eleison.
W. Kyrie, eleison.