loading

2018.08.12 – 19 niedziela w ciągu roku

  • W jaki sposób przełamuję swoje zniechęcenie i oziębłość serca?
  • Jak przyjmowanie Komunii Świętej przekłada się na moje życie?
  • Jak silna jest moja wiara w nieustanną obecność Boga we mnie?
  • Jak świadomość tego faktu wpływa na moje decyzje?