loading

2018.08.20 – św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

  • Jak pogłębiam osobistą relację z Jezusem?
  • Na ile zgadzam się na wydarzenia, które krzyżują moje plany?
  • W jaki sposób realizuję wezwanie do życia w wolności od rzeczy materialnych?