loading

2018.08.21 – wtorek 20 tygodnia w ciągu roku

  • Jak troszczę się o potrzeby bliźnich?
  • Jak wielu potrzebujących zauważam w moim otoczeniu?
  • Jaką postawę przyjmuję wobec osób o niższym statusie społecznym?
jest