loading

2018.08.25 – sobota 20 tygodnia w ciągu roku

  • Jak silna jest moja świadomość, że w ciągu codziennych zajęć trwam w Bożej obecności?
  • Jak często, w mojej codzienności, zwracam się do Boga, który zamieszkuje moją duszę?
  • Jak świadomość tego, że jestem świątynią Ducha Świętego, przekłada się na moje postępowanie?
  • Co mogę powiedzieć o zgodności lub jej braku pomiędzy moimi słowami i czynami?
  • Jakie świadectwo daję tym, których pouczam?