loading

2018.08.26 – Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

  • W jaki sposób naśladuję Maryję?
  • Co jest dla mnie największą wartością?
  • Jakie miejsce w mojej hierarchii wartości ma pragnienie pełnienia woli Bożej?
  • Jak bardzo jestem otwarty na znaki od Boga?
  • W czym wyraża się moje posłuszeństwo Jemu?
  • Jak wygląda moja służba bliźnim?