loading

2018.09.06 – czwartek 22 tygodnia w ciągu roku

  • Jak słucham słowa?
  • Jak wypełniam słowo Boga?
  • Jakie dostrzegam konkretne działanie Boga, który umacnia wszystko co dobre i strzeże tego dobra we mnie?