loading

2018.09.07 – piątek 22 tygodnia w ciągu roku

  • Jak rozumiem wierność Bogu w swoim życiu?
  • Jakim praktykom pozostaję wierny? Co obrazuje moją wierność Bogu?
  • Jak często chcę przyjmować Komunię św., aby Bóg mnie wzmacniał w wierności przy sobie?
  • Jak często staram się przystępować do sakramentu pokuty i pojednania?