loading

2018.09.12 – środa 23 tygodnia w ciągu roku

  • Co sprawia, że staję się człowiekiem błogosławieństw?
  • Co jest „błogosławioną nadzieją”, której upatrują wierzący?
  • Jaka namiętność, pożądliwość we mnie oddala mnie od Boga?
  • Co/kto czyni mnie szczęśliwym?
jest