loading

2018.09.14 – PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO

  • Jakie jest moje doświadczenie wychodzenia z prób, buntu, grzechów?
  • W jaki sposób odsłania się przede mną pomocna ręka Boga?
  • Ile razy moje wyrzeczenie, mój krzyż jest znakiem miłości do Boga i ludzi?
  • Czego częściej doszukuję się w postępowaniu innych ludzi − dobra czy zła?