loading

2018.09.19 – środa 24 tygodnia w ciągu roku

    ,i>Jak często podsycam w sobie niechęć i urazy do bliźnich, osądzam innych, umniejszam ich godność i wartość?
    Jak często pytam Boga: Co mam czynić?
    W jakim momencie mojego życia doświadczyłem bezwarunkowej Miłości Boga? Jakie było to przeżycie?
jest