loading

2018.09.21 – ŚW. MATEUSZA

  • W jaki sposób buduję wspólnotę wiary?
  • Jak na co dzień idę za Chrystusem? Jak często jeszcze chodzę za sobą: za moim myśleniem, moim widzeniem spraw, ludzi?
  • Jak długo potrafię wytrwać w łasce: w dobrych natchnieniach, myślach, nie poddając się pokusom?
  • Jakie miejsce dla siebie odnajduję we wspólnocie Kościoła?