loading

2018.09.22 – sobota 24 tygodnia w ciągu roku

  • Jaka jest jakość mojego słuchania innych, Boga?
  • Kogo bardziej słucham Boga czy ludzi?
  • Co odrywa mnie od słuchania, a co pomaga w słuchania słowa?
jest