loading

2018.09.25 – wtorek 25 tygodnia w ciągu roku

  • Jakim sercem przyjmuję od Boga słowo i w jaki sposób pozwalam Mu przemieniać swoje życie?
  • Czego oczekuję od innych, aby dawali mi wszystko, co chcę?
  • Jak często zwalniam się z dawania innym tego, co podpowiada mi słowo Boga?
  • W jaki sposób pozwalam się Panu Bogu przemieniać, aby stawać się „Chrystusowy”?
jest