loading

2018.09.26 – środa 25 tygodnia w ciągu roku

  • Jakie jest moje zaufanie do Boga?
  • Jak moje bogactwo czy moja nędza ukierunkowują mnie wobec Boga, wobec drugiego człowieka, wobec samego siebie?
  • Czym jest dla mnie Boża Opatrzność?