loading

2018.10.14 – 28 niedziela w ciągu roku, B

  • Jak często modlę się o dar mądrości?
  • Jaką rolę odgrywa Pismo Święte w moim życiu?
  • Jak reaguję, kiedy słowo Boże dotyka moich myśli i intencji?
  • Jak rozumiem słowa Chrystusa skierowane do bogatego człowieka: ,i>Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie?