loading

2018.10.16 – św. Jadwigi Śląskiej

  • Jakie myśli przychodzą mi do głowy, kiedy myślę o chrześcijańskiej wolności?
  • Gdzie leży źródło moich motywacji do czynienia uczynków miłosierdzia?
  • W jaki sposób mogę oczyścić moje serce z obłudy i pychy?
  • Czym jest dla mnie jałmużna?