loading

2018.10.24 – środa 29 tygodnia w ciągu roku

  • W jaki sposób wyrażam swoją gotowość na powtórne przyjście Chrystusa?
  • Co utrudnia mi wykonywanie moich obowiązków i zadań?
  • W jaki sposób wykorzystuję swoje talenty i dary?