loading

2018.10.25 – czwartek 29 tygodnia w ciągu roku

  • Czym jest dla mnie modlitwa wstawiennicza? Jak często modlę się za innych?
  • W czym wyraża się moje „zakorzenienie i ugruntowanie” w Bożej miłości?
  • Jak reaguję, kiedy doświadczam wrogiej postawy innych ze względu na moją wiarę w Boga?
  • Jak mocne jest moje pragnienie, aby ogień Bożej miłości zapłonął w moim sercu i w mojej rodzinie?
jest