loading

2018.10.27 – sobota 29 tygodnia w ciągu roku

  • Jak wygląda moja posługa i zaangażowanie we wspólnocie Kościoła?
  • W jaki sposób wykorzystuję talenty i dary otrzymane od Boga?
  • Co czuje moje serce, kiedy słyszę wezwanie Chrystusa do nawrócenia?
  • W jaki sposób wyrażam skruchę? Jak wygląda mój akt żalu?
jest