loading

2018.10.28 -30 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

  • Jak traktuję ludzi, którzy przez świat są postrzegani jako margines społeczeństwa?
  • Jak pomagam potrzebującym, chorym i niepełnosprawnym?
  • Jak często modlę się do Boga słowami Bartymeusza: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!?
  • Co mogę zrobić, aby przybliżyć moich braci i siostry do królestwa Bożego?
jest