loading

2018.10.29 – poniedziałek 30 tygodnia w ciągu roku

  • Jak głęboko wierzę w Boską moc Jezusa, który może uwolnić każdego człowieka z grzechu i mocy szatana?
  • Które sfery mojego życia potrzebują uzdrowienia?
  • Jak wygląda moje osobiste rozważanie słowa Bożego?
  • Ile czasu ofiarowuję Bogu, spędzając czas z Pismem Świętym?
  • Jak często modlę się o łaskę uzdrowienia i uwolnienia?
jest