loading

2018.10.31 – środa 30 tygodnia w ciągu roku

  • Jak rozumiem powszechne wezwanie do świętości?
  • Jak w życiu codziennym wyraża się moje naśladowanie Chrystusa?
  • Co robię, aby codziennie wzrastać w wierze i świętości?
  • Jak w praktyce wypełniam przykazanie Boże: „Czcij ojca swego i matkę swoją”?