loading

2018.11.02 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH (druga msza)

  • Jak przygotowuję się na Boży sąd?
  • Co w moim postępowaniu jest świadectwem, że żyję nowym życiem otrzymanym na chrzcie?
  • W czym nie jestem wierny wymaganiom nowego życia?
  • W jaki sposób dziękuję Bogu za dar nowego życia?
  • Co robię, by zachęcić innych do przyjęcia Bożego życia?