loading

2018.11.02 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH (trzecia msza)

  • Jak często myślę o niewinnie pomordowanych i modlę się za nich?
  • Co robię, by lepiej poznać Bożą prawdę?
  • Jak staram się naśladować Chrystusa?
  • Kogo z ludzi staram się naśladować?
  • Co robię, by inni mogli mnie naśladować w dobrym?