loading

2018.11.03 – sobota 30 tygodnia w ciągu roku

  • Na podstawie czego oceniam innych ludzi?
  • Czy jestem gotowy stanąć przed Bogiem?
  • Jak często rezygnuję ze swych pragnień, by pomóc innym?
  • Na czym opieram dążenie do sukcesu?