loading

2018.11.08 – czwartek 31 tygodnia w ciągu roku

  • Jak oceniam własną pozycję i zasługi?
  • Jak często dziękuję Bogu za Jego dary?
  • Co mnie gorszy?
  • Co robię, by pomóc innym spotkać miłosiernego Chrystusa?