loading

2018.12.01 – sobota 34 tygodnia w ciągu roku

  • Jak postrzegam Boga? Jak silne jest moje przekonanie, że to On jest moim szczęściem?
  • Wierzę, że Bóg chce mnie uczynić szczęśliwym już teraz i w wieczności?
  • Jak często dziękuję Bogu za to, czym mnie obdarza?
jest