loading

2018.12.20 – czwartek, 20 grudnia

  • Jak rozumiem cnotę pokory?
  • Jak często ulegam niepotrzebnym dywagacjom na temat wiary?
  • Jaką rolę w moim życiu odgrywa nabożeństwo do Matki Bożej?