loading

2019.01.01 – ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI

 • Jak staram się zgłębiać tajemnicę Wcielenia Bożego
  Syna w codzienności?
 • Do czego odnoszę swoje rozważania o danym mi
  czasie Nowego Roku?
 • W jaki sposób staram się być znakiem błogosławieństwa
  Bożego dla innych?
 • Dlaczego pragnę otwierać się na Ducha Pańskiego?
  Jaki widzę w tym cel?
 • Na ile kontempluję prawdę o działaniu Boga
  w moim życiu?
jest