loading

2019.01.03 – czwartek, 3 stycznia

 • Jak przygotowuję się do dawania świadectwa o mojej
  wierze?
 • W jaki sposób dystansuję się do „tego świata”?
 • Jak silne jest we mnie pragnienie podejmowania
  walki z grzechem?
 • Co rozumiem przez moje osobiste upodobnienie
  się do Jezusa?
 • Na ile starannie przygotowuję się do sakramentu
  pokuty i pojednania?