loading

2019.01.05 – sobota, 5 stycznia

  • Jak ważna jest dla mnie postawa pokory i uniżenia?
  • Jakie stosuję środki do rozwoju mojej wiary?
  • W jaki sposób staram się rozeznawać wolę Bożą?
  • Co konkretnego czynię dla dobra innych ludzi?
  • Na ile bezinteresownie postępuję wobec bliźnich?