loading

2019.01.08 – wtorek, 8 stycznia

 • Na czym polega mój aktywny udział w liturgii eucharystycznej?
  Jak w praktyce wypełniam przykazanie miłości Boga
  i bliźniego?
 • W jaki sposób wyrażam Bogu wdzięczność za obdarowanie
  Jego miłością?
 • W co się angażuję, by przyjść z konkretną pomocą
  potrzebującym?
 • Jak silna jest moja wiara w to, że Bóg może w moim
  życiu uczynić wszystko?