loading

2019.01.12 – sobota, 12 stycznia

 • Jak doświadczam Bożego synostwa we mnie?
 • Do jakiego stopnia jest ono dla mnie przyczynkiem
  do chluby i dziękczynienia?
 • Kiedy zaprzestaję wysiłków ku rozeznawaniu woli Bożej?
 • Na ile poważnie podchodzę do faktu istnienia złego
  ducha i jego zasadzek?
 • Jak staram się o pomnożenie w sobie owoców
  chrztu świętego?